A K Arima Yakkyoku Saginuma Shiten, 3-1-36 Saginuma, Miyamae-ku, Kawasaki City, Kanagawa, Kawasaki City, Kanagawa, Japan- Meme3.In - Company data

A K Arima Yakkyoku Saginuma Shiten

A K Arima Yakkyoku Saginuma Shiten is a Japanese company located in Kawasaki City, Kanagawa Listed under Pharmacies industry.
Address: 3-1-36 Saginuma, Miyamae-ku, Kawasaki City, Kanagawa, Kawasaki City, Kanagawa, Japan

Contacts

Phone: 044-855-9531
Fax:
Web:
Email:

Profile

Company Name: A K Arima Yakkyoku Saginuma Shiten
Registration No.:
State: Kanagawa
City: Kawasaki City
Address: 3-1-36 Saginuma, Miyamae-ku, Kawasaki City, Kanagawa, Kawasaki City, Kanagawa, Japan
ZIP Code:

Similar Companies